Loading...
Anh Ta Là Ai
Xem Phim
Chuyên Mục: Hành Động
Đang Chiếu HD
Năm Sản Xuất: 2014
Quốc Gia: Châu Á
Lượt Xem: 2159
Đạo Diễn: Anh Ta Là Ai,Vamsi Paidipally

Anh Ta Là Ai

Yevadu

3 điểm / 24 lượt đánh giá

Giới Thiệu Nội Dung Phim : Anh Ta Là Ai

<div><span style="font-family: Arial;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="420px" src="//www.youtube.com/embed/m9h976hfKCc" width="630px"></iframe></span></div><div><br></div><b>Phim Anh Ta Là Ai</b> (Yevadu) Lúc ấy Huyền Ðức đang ngồi một mình buồn bực, bỗng nghe có tiếng huyên náo liền hỏi kẻ tả hữu. Và bọn này thưa:<div>&nbsp;</div><div>- Trương tướng quân đang trói một người trước huyện nha mà đánh dữ lắm!</div><div>&nbsp;</div><div>Huyền Ðức vội vã bước ra xem thì thấy người bị đánh là Ðốc Bưu, ông ta thất kinh, chạy lại nắm tay Trương Phi kéo lại. Trương Phi nói với Huyền Ðức:</div><div>&nbsp;</div><div>- Anh đừng cản ngăn. Thằng này là một đứa ăn cướp, không đánh cho chết để làm gì?</div><div>&nbsp;</div><div>Thấy Huyền Ðức tới, Ðốc Bưu năn nỉ:</div><div>&nbsp;</div><div>- Lưu công ơi!&nbsp;<b>Anh Ta La Ai&nbsp;</b>Xin cứu dùm tánh mớng tôi với.</div><div>&nbsp;</div><div>Huyền Ðức vốn lòng nhân từ thấy vậy không cho Trương Phi đánh nữa. Quan Công đang đứng một bên, bước đến nói:</div><div>&nbsp;</div><div>- Ðại ca đã lập được công lao rất lớn. Với công án ấy lẽ ra đại ca phải được trọng thưởng, thế mà đại ca chỉ được chức Huyện Úy nhỏ mọn nầy. đã vậy, Ðốc Bưu lại còn đến đây đòi của hối lộ, làm nhục chúng ta nữa. Em nghĩ, không phải là chỗ để cho chim phụng hoàng nghỉ cánh, chỉ bằng giết quách Ðốc Bưu cho đã giận rồi trả ấn, trở về làng tìm cơ lập nghiệp là hơn.</div><div>&nbsp;</div><div>Huyền Ðức liền lấy ấn treo nơi cổ Ðốc Bưu, và nói:</div><div>&nbsp;</div><div>- Cứ như cái tội nhũng lạm của dân cũng đủ cho chúng ta giết ngươi cho an lòng dân chúng, nhưng vì từ tâm, ta dung thứ cho ngươi đó. Ngươi hãy đem ấn này về giao nạp cho triều đình, và ăn năn hối cãi để khỏi ân hận sau nầy. Chúng ta đi đây.</div><div>&nbsp;</div><div>Khi Ðốc Bưu được thả thì ba anh em Huyền Ðức đi hết. Ðốc Bưu quá tức giận, lén đi cáo với quan Thái Thú quận Dĩnh Châu, vu cáo cho anh em Huyền Ðức mưu phản.&nbsp;<b>Anh Ta La Ai&nbsp;</b>Quan Thái thú Dĩnh Châu ra lệnh khắp các huyện tầm nã ba anh em Huyền Ðức.</div>

Diễn Viên: Allu Arjun, Amy Jackson, Kajal Aggarwal, Ram Charan Teja, Shruti Haasan

Bình Luận

Loading...

Phim Cùng Chuyên Mục.