Loading...
Bí Mật Gia Đình Họ Khan
Xem Phim
Chuyên Mục: Tình Cảm
Đang Chiếu Tập 53/53
Năm Sản Xuất: 2014
Quốc Gia: Châu Á
Lượt Xem: 515
Đạo Diễn: Bí Mật Gia Đình Họ Khan

Bí Mật Gia Đình Họ Khan

Sctv Phim Tổng Hợp

2 điểm / 5 lượt đánh giá

Giới Thiệu Nội Dung Phim : Bí Mật Gia Đình Họ Khan

<div><b>Phim Bí mật gia đình họ Khan</b> là một tác phẩm nghệ thuật giá trị ở những khoảnh khắc, tình huống sáng tạo và sự trao chuốt trong từng cảnh quay. Bộ phim miêu tả với hai gam màu tương phản về quan niệm, lối sống, giá trị tinh thần, dòng tư tưởng truyền thống và hiện đại, nơi ẩn chứa những số phận, con người không ngừng đấu tranh cho khát vọng và lý tưởng cá nhân…</div><div><br></div><div>Phim sẽ được phát sóng trên kênh SCTV Phim tổng hợp vào lúc 19h15 các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 07/12/2014. Kính mời quý khán giả đón xem.</div><div><br></div><div>Trương Bảo vừa dẫn binh ra đã thấy Huyền Ðức múa kiếm mắng nhiếc. Trương Bảo nổi giận niệm chú, tức thì cát bay đá chạy âm khí mịt mù, trên không trung ngàn vạn binh mã ào ạt rơi xuống. Huyền Ðức quay ngựa bỏ chạy, Trương Bảo cười lớn giục ngựa đuổi theo.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-IGy8OzssMD4/VHh5JGZhTRI/AAAAAAAAKYg/-Saet1LVEE8/s1600/c2.gif" height="250px" width="380px" alt="Bí Mật Gia Đình Họ Khan"></div><div><br></div><div>Vừa qua khỏi núi, hai đạo binh phục của Quan, Trương nổi lên một tiếng pháo hiệu, ba quân hăm hở xông ra một lượt, dùng ống thụt nhúng vào máu thụt lên không, tức thì binh tướng yêu ma của Trương Bảo biến mất hết.</div><div>&nbsp;</div><div>Trương Bảo thấy phép mình bị phá thất kinh, vừa muốn lui binh, thì hai đạo binh của Quan, Trương đã xông ra chận lại. Phía sau Huyền Ðức xua quân đuổi tới. Ba ngã đánh dồn lại làm cho đại binh của Trương Bảo tan vỡ, bị chết rất nhiều.</div><div>&nbsp;</div><div>Trương Bảo mở huyết lộ, quất ngựa chạy dài, Huyền Ðức đuổi theo được vài dặm, lẹ tay rút ra một mũi tên ngắm Trương Bảo bắn theo.</div><div>&nbsp;</div><div>Trương Bảo la lên một tiếng mũi tên&nbsp;<b>Bí Mật Gia Đình Họ Khan&nbsp;</b>cắm vào cánh tay phía tả, không còn cầm thương được nữa, phải ôm cổ ngựa chạy thẳng vào Dương Thành đóng của cố thủ.</div><div>&nbsp;</div><div>Chu Tuấn thừa thắng, một mặt đốc quân vây chặt bốn cửa thành, một mặt cho người đi dò la tin tức của Hoàng Phủ Tung.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-XiYNdpFtQO4/VHh5Ia5UvfI/AAAAAAAAKYY/4DK-rRVw5JM/s1600/c1.gif" height="250px" width="380px" alt="Bí Mật Gia Đình Họ Khan"></div><div><br></div><div>Nhắc lại từ khi Ðổng Trác thay thế Lư Thực để đấu chiến với Trương Giác, Ðổng Trác đã thua hơn bảy trận. Tin ấy đến tai triều đình. Vua liền triệu Ðổng Trác về trách mắng, và sai Hoàng phủ Tung ra thay thế.</div><div>&nbsp;</div><div>Hoàng Phủ Tung đến nơi thì Trương Giác đã chết vì bệnh. Trương Lương thống lĩnh binh mã thay thế. Trương Lương cự với Hoàng Phủ Tung. Nhưng chẳng bao lâu, lực lượng của Trương Lương mòn mỏi, bị Hoàng Phủ Tung lập kế chém chết Trương Lương tại Khúc Dương, rồi đào mả Trương Giác lên, chặt đầu đem về triều dâng nạp. Triều đình phong cho Hoàng Phủ Tung là Xa Kỵ Tướng quân, trấn nhậm tới Ký Châu.</div><div>&nbsp;</div><div>Hoàng Phủ Tung lại làm sớ dâng về triều xin cho Lư Thực khỏi tội, và phục hồi nguyên chức. Tào Tháo cũng có công dẹp giặc Trương Giác nên được phong làm Tể Tướng Nam.</div><div>&nbsp;</div><div>Chu Tuấn hay được tin ấy, lòng nao nao, vội thối thúc binh sĩ ngày đêm phá thành Trương Bảo rất gấp. Trong thành quân sĩ đều hết lương thực, thế giặc nguy cấp, nên tướng giặc là Nghiêm Chách đâm chết Trương Bảo, rồi chặt đầu đem ra ngoài thành dâng cho Chu Tuấn.</div><div>&nbsp;</div><div>Thế là Chu Tuấn đã dẹp yên được mấy Quận, vội viết thiệp gởi về dâng tấu.</div><div>&nbsp;</div><div>Bấy giờ còn dư đảng của giặc Khăn Vàng lẫn trốn trong núi non, rừng rậm, thỉnh thoảng kéo ra quấy nhiễu dân lành.&nbsp;<b>Phim Bí Mật Gia Đình Họ Khan&nbsp;</b>Triều đình lại sai Chu Tuấn đem đoàn quân chiến thắng đi dẹp giặc các nơi hiểm yếu. Chu Tuấn tuân lệnh kéo quân ra đi.</div>

Diễn Viên: Vaquar Shaikh, Neha Laxmi Iyer, Shalini Kapoor Sagar, Karan Singh Grover, Surbhi Jyoti - Zoya Farooki…

Bình Luận

Loading...

Phim Cùng Chuyên Mục.