Chuyện gì đang xảy ra?

Cung Đường Tội Lỗi 1x11

Cung Đường Tội Lỗi Tập 11

Cung Đường Tội Lỗi tập 11 trên đây, Quân đã hỏi thẳng Minh Châu rằng nếu một người giàu có mà cô không yêu thì có lấy không?

Minh Châu hồn nhiên trả lời: “Ai biết, hồi giờ có yêu bao giờ đâu mà hỏi. Với lại, em không biết cảm giác yêu một người là như thế nào hết”.

Như vậy, Minh Châu không hề biết tình cảm của Quân dành cho mình và cô cũng chưa hề có tình cảm gì với Quân ngoài tình anh em thân thiết.

Jan. 24, 2019