Chuyện gì đang xảy ra?

Cung Đường Tội Lỗi 1x9

Cung Đường Tội Lỗi Tập 9

tập 9 phim Cung đường tội lỗi trên đây, Hòa (Bảo Sơn) sau khi làm mọi việc theo âm mưu Tuyết (Xuân Văn) bày ra để mong Tuyết sẽ đưa con trai theo mình. Tuy nhiên, sau khi xong việc, Tuyết trở mặt, không chịu đi theo Hòa vì sợ chạy cơm từng bữa. Cô cũng “thay đổi 180 độ” khi quay sang khẳng định bé Phú Thịnh không phải con Hòa…

Cung Đường Tội Lỗi Tập 9 Kênh VTV3
Mar. 22, 2019